Meeting of the Academic Board 2016-07-14

DATA:  14 de xullo de 2016

HORA: 12:00h

LUGAR: A010 Sala Acristalada

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. -Valoración priorizada das solicitudes de bolsas de mobilidade para 2016.

4. -Avaliación anual dos Plans de Investigación

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Mohamed Ben Khalifa, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite.

5.- Rogos e preguntas.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 8 de xullo de 2016

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Thursday, July 14, 2016 - 12:00
Tags: